Magunkról

A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 1995-ben jött létre Gödöllői Agrárközpont Kht. néven a gödöllői Szent István Egyetem kezdeményezésével, elsősorban az Egyetem és a gazdasági-társadalmi szféra közötti kapcsolatok kiépítése érdekében. A Kht. 2008-ban a hatályos jogszabályoknak megfelelően nonprofit közhasznú kft-vé alakult. Feladatunk többek között az Egyetem szellemi kapacitásának gyakorlati hasznosítása, a kutatási és fejlesztési eredmények elterjesztése; gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a helyi és regionális szinten felmerülő problémák, illetve fejlesztési lehetőségek feltárása, kezelése. Célkitűzéseink megvalósítása érdekében társaságunk az alábbi tevékenységi köröket látja el:

  • Felnőttképzés, szakmai továbbképzés, tanfolyamszervezés

Az Egyetem nappali és távoktatási képzéséhez jól illeszkedő felnőttképzési tanfolyamok, oktatási program modulok, továbbképzések szervezése kiemelt tevékenységünk.

  • Projekt menedzsment, pályázati ügyintézés, tanácsadás,  pénzügyi lebonyolítás

Társaságunk számos,- közel 100 projektet bonyolít évente. Az Egyetem tanszékei, intézetei, illetőleg külső partnerek is rendszeresen igénybe veszik a Kft. által nyújtott szolgáltatásokat.

  • A Szent István Egyetem tanüzemeinek és kollégiumainak üzemeltetése
  • Kiállítások szervezése, kivitelezése, grafikai szolgáltatások
  • Szaktanácsadás, szakirodalom terjesztés-, kiadás
  • Információ-szervezés, adatbázis-fejlesztés, tartalomszolgáltatás

 

A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 2006-ban indította útjára Társadalmi Diverzitás Programját (TDP), amelynek célja a térség munkaerő-piaci problémáinak kezelése, fejlesztése, ezen belül a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének megteremtése, a helyi vállalkozások számára esélyegyenlőségi szolgáltatások biztosítása, valamint térségi partnerségi együttműködés elősegítése a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében.

Az utóbbi 5 évben több foglalkoztatási témájú pályázati projektet (HEFOP, OFA, TÁMOP) valósítottunk meg sikerrel, elsősorban munkaerő-piaci reintegrációs témakörben. Az esélyegyenlőségi célcsoportok számára szakmai és pszicho-szociális felkészítést – képzések, tréningek, tanácsadások - nyújtunk, valamint kiegészítő háttérszolgáltatásként gyermekmegőrző játszóházat működtetünk. A projektek során a munkavállalók felkészítése mellett a munkaadói oldal számára is nyújtunk szolgáltatásokat, esélyegyenlőségi helyzetfeltárást, tréninget és tervet készítünk vállalkozások, önkormányzatok számára, rendszeresen szervezünk állásbörzéket.

Jelenleg a gödöllői kistérségben foglalkoztatási paktum menedzsment feladatait látjuk el, amelynek keretében a munkaerő-piac helyi szereplőinek részvételével a helyi foglalkoztatási problémák megoldásán dolgozunk, így például képzések indításán helyi hiányszakmákban, valamint térségi pályaorientációs rendszer létrehozásán. A foglalkoztatási paktum keretében együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, családsegítőkkel, oktatási intézményekkel, civil  szervezetekkel, munkaügyi központtal és vállalkozásokkal. Jelenleg három ágazatközi munkacsoport működik aktívan, az Esélyteremtési, a Pályaorientációs és a Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport. A helyi igényeknek megfelelően szakmai konferenciákat szervezünk, idén többek között a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, valamint a pályaorientáció az oktatási intézményekben témakörben.

A GAK Társadalmi Diverzitás Program hosszú távú céljai:
•    Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése: képzések, tréningek, tanácsadások nyújtása, komplex szolgáltatási csomagok kidolgozása az egyes hátrányos helyzetű csoportokra
•    Információ-közvetítés munkaadók és munkavállalók között – állásbörzék szervezése, állásinformációk közvetítése
•    Esélyegyenlőségi szolgáltatások nyújtása a munkaadók számára: esélyegyenlőségi tréningek, helyzetfeltárás, esélyegyenlőségi terv készítése, munkahelyi patrónus rendszer bevezetése
•    Gyermekfelügyeleti szolgáltatások nyújtása a munkaadók és munkavállalók számára: gyermekmegőrző játszóház, nyári tábor
•    Foglalkoztatási partnerség hosszú távú menedzselése a kistérségben. A foglalkoztatási paktum hatékony, folyamatos működtetése nagyban hozzájárul a TDP hosszú távú céljainak megvalósításához.

Tevékenységeinkről bővebb információ található további honlapjainkon:

http://tdp.gak.hu
http://godollopaktum.gak.hu