Új pályázatok a Második Esély típusú programok támogatására

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-3.3.9.B-12/1-2 jelű, "A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Második esély típusú programok támogatása" című pályázat.

A konstrukció célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése és az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével és azok formális oktatáshoz kapcsolásával. Ezen tanulási formák hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növelik esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.  
A pályázat a működő és újonnan létrehozott második esély programok keretében, a helyi igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére.  
További cél, hogy az egyéni tanulói igényekhez igazított programok - a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban - minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.  

A kiírást keretösszege a Közép-Magyarországi régióban 300.000.000 forint, a konvergencia régiókban 1.700.000.000 millió forint. 

A pályázatok benyújtására 2012. augusztus 15. és szeptember 15. között van lehetőség.

 

Tovább a kiírásra ITT.

"Tovább" mező: 
Tovább>>>