„Közös terek – média mindenkinek” címmel szervez workshopot az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. január 18-án szerdán

A hatóság workshopjainak célja a párbeszéd, a tudásátadás és a tapasztalatcsere. Olyan információk és tapasztalatok megosztása, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző szervezetek, így hangsúlyosan a média is, következetesen érvényesíthessék szolgáltatásaikban az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség követelményét.
A rendezvény arra törekszik, hogy a résztvevők képessé váljanak a diszkriminációs mechanizmusok felismerésére, azok megfelelő kezelésére és ezáltal a védett tulajdonságú társadalmi csoportok esélyegyenlőségének feltételei megerősödjenek.
A média kifogyhatatlan eszköztárral rendelkezik a védett csoportok (nők, romák, kisgyermekesek, idősek, fogyatékosok, etnikai vagy kisebbségi csoportok) sokszor méltatlan és kiszolgáltatott helyzetének tudósításához. A hatóság negyedik workshopja a média felelősségét hangsúlyozza a társadalmi kommunikációban és az antidiszkriminációs szemlélet széleskörű elterjesztésében.
A plenáris program során a résztvevők tájékoztatást kapnak az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. évi jogalkalmazó tevékenységéről és a TÁMOP-projekt folyamatairól. A szekcióülések pedig elsősorban a diszkriminációs ügyek helyes, társadalmi kontextusban elhelyezett, előítélet-mentes tolmácsolására és kommentárjára irányítják a figyelmet, valamint a befolyásolás tudatosságának elmélyítésére törekszenek az attitűdöt is formáló gyakorlatokon keresztül. Emellett a jelentkezők megismerhetik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hazai sajtóról készült legfrissebb kutatási adatait, illetve a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet szakembereitől a tartalomszolgáltatás akadálymentesítésével kapcsolatos kérdéskört.
Az esemény arra szeretné ösztönözni a média képviselőit, bátrabban, gyakrabban és nyitottabban nyúljanak az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos esetekhez. S többek között arra is keresi a választ, hogy a téma iránt elkötelezett civil blog és social media oldalak hogyan teljesíthetik ki a védett csoportokról szóló hiteles tájékoztatást: inkább kiegészítik az erre szakosodott (hír)műsorokat, nyomtatott és online sajtót vagy progresszív külön utat képviselnek a tájékoztatásban?
További információ és jelentkezés: http://www.egyenlobanasmod.hu/

"Tovább" mező: 
Tovább>>>