Esélyegyenlőségi stratégia, terv készítése

Kiknek ajánljuk?
 
Olyan cégeknek, intézményeknek, szervezetnek, amelyek vezetői fontosnak tartják esélyegyenlőségi törekvéseik szisztematikus rendszerbe rendezését, folyamatos monitorozását.
Azon cégeknek, intézményeknek, szervezetnek, amelyek akkor tudnak csak pályázatokon indulni, ha Esélyegyenlőségi tervvel rendelkeznek.
Azon cégeknek, intézményeknek, szervezetnek, amelyek – horizontális szempontként – vállalták pályázatukban, hogy Esélyegyenlőségi tervet készítenek.
 
Mire terjed ki az Esélyegyenlőségi terv?
 
Szisztematikusan átvilágítjuk a munkáltató szervezetet, érintve a főbb hátrányos helyzetű csoportokat, az alábbi területeket érintve:
  

 • szabályzatok, eljárások
 • képzés, fejlesztés
 • teljesítmény-értékelés, bérezés, karriertervezés
 • előléptetés, létszámbővítés, elbocsátás, nyugdíjazás
 • atipikus foglalkoztatási gyakorlat
 • munkakörnyezet, egészségmegőrzés, időgazdálkodás
 • vállalati részvétel a gyermekvállalás támogatásában
 • munka-magánélet egyensúly biztosítása
 • egyenlő- bánásmód elvének biztosítása

 
A szervezet átvilágítását, társadalmi teljesítményének mérését követően megfogalmazásra kerülnek azok a javaslatok, amelyek bevezetése révén sokszínűbbé, befogadóbbá válik a cég. Ezek a javaslatok optimálisan egy, érintett munkavállalókból és vezetőkből álló munkacsoporttal való együttműködés során születnek meg. A javaslatok akkor lépnek életbe, ha azokat a cég vezetése és a helyi munkavállalói érdekképviselet - üzemi tanács, szakszervezet - egyaránt jóváhagyja.

A Terv készítés feltétele egy esélyegyenlőségi referens kinevezése, aki segíti a Terv elkészítését, a jövőben elvégzi a Tervben vállalt kötelezettségek monitorozását.
 
 
Az Esélyegyenlőségi terv elkészítésének eredményei:
 

 •  A szolgáltatás a tudatos társadalmi szerepvállalás (Corporate Social Responsibility) erősítését és a munkahelyi sokszínűség növelését biztosítja a szervezetnél, amely ma már nagymértékben befolyásolja a cég megítélését a hazai és a külföldi piacon egyaránt. 
 • Az esélyegyenlőségi terv külső, széles körében végzett kommunikációja növeli a cég üzleti sikereit, mert javítja a cégről alkotott képet a stakeholderek (tulajdonosok, fogyasztók, versenytársak, szállítók, kormányzat, bank, helyi közösségek) körében.
 • Az intézkedések bevezetése lehetővé teszi nagyobb potenciális munkavállalói csoport elérését a toborzás során, sokszínű munkavállalói kör kialakítását, a hátrányos helyzetű munkavállalók megkülönbözetésének csökkentését, a lojális, céghez hűséges munkavállalói csoport kialakítását, ezáltal a fluktuáció minimalizálását.
 • Kialakul egy olyan eljárásrend, amely hosszútávon biztosítja az esélyegyenlőségi szempontok és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését.
 •  

További információ, ajánlatkérés: diverzitas(kukac)gak.hu vagy 30/349-0299