GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 1995-ben jött létre Gödöllői Agrárközpont Kht. néven a gödöllői Szent István Egyetem kezdeményezésével, elsősorban az Egyetem és a gazdasági-társadalmi szféra közötti kapcsolatok kiépítése érdekében. A Kht. 2008-ban a hatályos jogszabályoknak megfelelően nonprofit közhasznú kft-vé alakult. Feladatunk többek között az Egyetem szellemi kapacitásának gyakorlati hasznosítása, a kutatási és fejlesztési eredmények elterjesztése; gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a helyi és regionális szinten felmerülő problémák, illetve fejlesztési lehetőségek feltárása, kezelése. Célkitűzéseink megvalósítása érdekében társaságunk az alábbi tevékenységi köröket látja el:

  • Felnőttképzés, szakmai továbbképzés, tanfolyamszervezés

Az Egyetem nappali és távoktatási képzéséhez jól illeszkedő felnőttképzési tanfolyamok, oktatási program modulok, továbbképzések szervezése kiemelt tevékenységünk.

  • Projekt menedzsment, pályázati ügyintézés, tanácsadás,  pénzügyi lebonyolítás

Társaságunk számos,- közel 100 projektet bonyolít évente. Az Egyetem tanszékei, intézetei, illetőleg külső partnerek is rendszeresen igénybe veszik a Kft. által nyújtott szolgáltatásokat.

  • A Szent István Egyetem tanüzemeinek és kollégiumainak üzemeltetése
  • Kiállítások szervezése, kivitelezése, grafikai szolgáltatások
  • Szaktanácsadás, szakirodalom terjesztés-, kiadás
  • Információ-szervezés, adatbázis-fejlesztés, tartalomszolgáltatás

2005-ben elindítottuk a GAK Társadalmi Diverzitás Programját, amelyben felvállaljuk a térség munkaerő-piaci problémáihoz, foglalkoztatáshoz, esélyegyenlőség megvalósításához, képzésekhez kapcsolódó projektek menedzselését, végrehajtását.